ייפוי כח מתמשך – לתכנן את העתיד כבר היום!

ייפוי כח מתמשך – לתכנן את העתיד כבר היום!

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי באמצעותו יכול אדם בריא וכשיר לבחור את מי שיטפל בו בהמשך חייו, במידה שמצבו הבריאותי ישתנה לרעה והוא יאבד מכשרותו. 

ייפוי כח מתמשך נועד למנוע סיטואציה שבה לאחר שאדם מאבד את כשרותו וצלילות דעתו נדרשת פנייה לבית המשפט לצורך מינוי אפוטרופוס, בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט ומבלי שיש לאדם אפשרות להשפיע על מי יקבל החלטות בעניינו. באמצעות עריכת ייפוי כח מתמשך מבעוד מועד יכול אדם להבטיח כי הטיפול בענייניו האישיים, הרפואיים והרכושיים יעשה בהתאם לרצונו והחלטתו, גם במצב שבו כושר השיפוט שלו נפגע והוא כבר לא יהיה כשיר. 

ניתן למנות מיופה כח אחד בלבד או מספר מיופיי כח, ולקבוע מה יהיו תחומי האחריות של כל אחד מהם.  ניתן להגביל את התחומים שבהם יקבל מיופה הכח החלטות, לקבוע האם יתקבלו ההחלטות בהתאם להנחיות שהשאיר הממנה מראש או בהתאם לשיקול דעתו המלא של מיופה הכח. בנוסף, במידה ויש יותר ממיופה כח אחד ניתן וכדאי לקבוע האם מיופיי הכח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם ואף מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

יודגש, כי מיופה הכח חייב להסכים למינוי הכוח וכי לא ניתן להכריח אדם לשמש כמיופה כח. קיימת אפשרות להחליט על מינוי מיופה כח חלופי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול .  

חשוב לדעת שייפוי הכח יכנס לתוקף רק אם ייערך בהתאם לדרישות החוק בידי עורך דין שהוסמך לכך במיוחד. במידה ולא הוגדר אחרת בייפוי הכח באופן מפורש, יכנס ייפוי הכח לתוקף רק לאחר שיאבד האדם הממנה את כשרותו המשפטית לקבל החלטות בעצמו.

כאמור, לייפוי כח מתמשך יתרונות רבים בייחוד בהשוואה לאופציה של אפוטרופסות:

כתיבת תגובה