משפט מסחרי – אזרחי

חוזים והסכמים

הקמה וייעוץ שוטף לתאגידים

הייטק וחברות הזנק

רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים

מכרזים ורגולציה

דיני אינטרנט ומסחר אלקטרוני

מיזוגים ורכישות

הסכמי זכיינות, הפצה וסוכנות

ליטיגציה

הוצאה לפועל וגבייה

עתירות מנהליות ובג"ץ

דיני עבודה