שעון וערימות של מטבעות המייצגות שזמן שווה כסף

איך להשתמש בזכות עיכבון כדי לגבות מלקוחות סרבנים?

בעלי עסקים רבים מתמודדים עם בעיות בגביית התשלום המגיע להם מלקוחות. פעמים רבות הבעיה מתעוררת לאחר שסיימת לבצע את העבודה עבור הלקוח, תוך השקעה של זמן רב ומשאבים אחרים.

זכות עיכבון מאפשרת לך להחזיק בנכס של חייב ללא התדיינות משפטית יקרה וארוכה. למד ליצור זכות עיכבון ולהשתמש בה באופן חוקי כדי להבטיח גבייה מלקוחות.

עיכבון הינו זכות לעזרה עצמית; סעד עצמי, שנועד לאפשר לנושה, מי שחייבים לו כסף, לממש את זכותו כלפי החייב בכוחות עצמו, ללא צורך לפנות להתדיינות משפטית יקרה וארוכה.

למעשה, מדובר במעין בטוחה, שעומדת לרשות מי שחייבים לו כסף. הנושה זכאי לעכב נכס של החייב שבידיו (ולא למסור או להחזיר אותו לבעליו) לצורך הפעלת לחץ לגביית החוב, ללא צורך בפנייה לבית המשפט לצורך קבלת צו.

יחד עם זאת, חשוב להדגיש שכדי לממש את הנכס המעוכב (כלומר למכור אותו לצורך פירעון החוב), יש צורך בקבלת צו בית המשפט.

במאמר זה אני אסביר את התנאים החוקיים כדי לייצר זכות עיכבון ואיך תוכלו להשתמש בה באופן חוקי.

אם נוח לכם לצפות בתוכן במקום לקרוא – צרפתי סרטון המסכם את הכתוב במאמר זה:

מהי זכות עיכבון?

סעיף 11 (א) לחוק המיטלטלין קובע כי:

"עיכבון הוא זכות על פי דין לעכב מיטלטלין כערובה לחיוב עד שיסולק החיוב".

הסעיף מתאר את ההסדר הכללי עליו דיברנו קודם לכן – וקובע את דרך ההפעלה של זכות העיכבון, מהותה והיקפה, אם וכאשר קמה זכות כזאת.

במילים אחרות, לפני הפעלת סעיף 11 לחוק המיטלטלין, יש להראות קיומה של זכות עיכבון.

מתי קמה זכות עיכבון?

זכות עיכבון קמה בשני מקרים – או לפי חוק או לפי הסכם

דוגמה לסיטואציה שבה הזכות קיימת מכוח החוק. נמצאת בסעיף ה5 לחוק חוזה קבלנות קובע כי:

"לקבלן תהא זכות עיכבון על נכס שמסר לו המזמין לביצוע מלאכתו, או למתן שירותו, כדי תשלומים המגיעים לו עקב עיסקת הקבלנות".

עסקת קבלנות כוללת בין היתר עסקאות שירותים שניתנות על ידי מי שאינו עובד של מקבל השירות – לדוגמא שירותי הנהלת חשבונות על ידי חברה חיצונית.

על פי החוק והאופן שבו פורש בפסיקה, העיכבון על נכס ספציפי יחול אך ורק לשם קבלת שכר הטרחה/החוב בגין השירות שקשור באותו נכס ולא עבור שירותים אחרים שניתנו בהסכמים אחרים או בגין חובות אחרים (קודמים או חדשים).

דוגמה נוספת אפשר למצוא בסעיף 19 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה):

"קיבל הנפגע עקב החוזה נכס של המפר שעליו להחזירו, תהא לנפגע זכות עיכבון באותו נכס כדי תשלום הסכומים המגיעים לו מן המפר עקב ההפרה".

גם על פי חוק החוזים, נדרש קשר בין העסקה ממנה נוצר החוב לבין העסקה במסגרתה הגיעו הנכסים לידי הנושה.

ניתן להשתמש בזכות העיכבון לפי הוראות חוק חוזה קבלנות, או חוק החוזים, לצורך הבטחת תשלומים המגיעים אך ורק עקב "עסקת הקבלנות" הספציפית, או אך ורק עקב "ההפרה" של החיובים בעסקה הספציפית.

יצירת זכות עיכבון באמצעות הסכם

מעבר לכך, החוק מאפשר לצדדים ליצור, במסגרת הסכם ביניהם, מנגנון של עיכבון שאינו מוגבל רק לנכסים שהועברו במסגרת העסקה הספציפית.

מנגנון זה נותן מרחב תמרון רחב מאוד לנותן השירות ומשחרר אותו ממגבלות הוראות העיכבון הקבועות בדברי החקיקה.

כדי שבתי המשפט יכבדו את ההסכם הזה הדרישה היא שהוא יהיה ברור, מפורש ובכתב. זאת מאחר ובתי המשפט נוטים לפרש גם עכבונות הסכמיים בצמצום וכדאי לדייק בהם.

מתי כדאי ליצור זכות עיכבון?

כדאי לייצר עכבונות הסכמיים כאשר הלקוח הינו לקוח חוזר, וכאשר הנכסים המעורבים בעסקה הינם בעלי ערך רב או חשיבות מהותית ללקוח (חוקית, סנטימנטלית או אחרת). שכן כל מטרתו של המנגנון היא להפעיל לחץ ולהביא לגביית החוב.

מאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי המותאם לעסק שלך, למטרות שלו, לתחום העיסוק שלך ולהוראות הרישוי והרגולציה הרלוונטיות (ככל שישנן) החלות בעניינו, והוא אינו מתיימר להחליף ייעוץ שכזה. הסקירה שלעיל לא מקיפה את כל הוראות הדין, אשר עשויות להשתנות מעת לעת והיא נכונה למועד עריכתה. אם החלטת להסתמך על האמור במאמר זה את/ה עושה את זה על אחריותך ובהתאם להבנתך.

אני ממליצה להתייעץ ולהיות מלווה על ידי עורך דין במשימה הרגישה של יצירה והפעלה של זכות עיכבון.

כתיבת תגובה